web counter

Familie Deplorez - De PotterDeze website is gemaakt in de hoop dat herinneringen aan onze voorouders bewaard blijven.
Waar zouden wij zijn zonder onze voorouders? Velen kennen we, maar anderen zullen we nooit ontmoeten.
Met dat in gedachten zijn we begonnen met het samenstellen van een stamboom.
De opzoekingen gaan zowel langs mannelijke als langs vrouwelijke lijn teneinde een zo volledig mogelijke stamboom te kunnen opmaken.
We hopen via deze site nog meer gegevens te kunnen verzamelen om de stamboom verder uit te werken en aan te vullen.
In deze stamboom zitten ongetwijfeld fouten die wij zelf gemaakt hebben of die wij in ons enthousiasme achteloos overgenomen hebben.
Aarzel niet ons daarop te wijzen, want wij willen die graag rechtzetten.
Langs deze weg doen we dan ook een oproep aan iedereen die ons kan helpen bij de verdere afwerking van onze stamboom en familiegeschiedenis.
U kunt ons o.a. helpen met volgende gegevens : overlijdensberichten, trouwboekjes, foto's, levensverhalen.
Het is een werk van lange adem, dus kom regelmatig terug om te zien wat er bijgekomen is.

Details van levende personen zijn om privacyredenen niet zichtbaar op deze website. Dus geen geboortedata, geen foto's en ook geen andere persoonlijke gegevens van personen die nog leven.
Familieleden kunnen zich registreren, waardoor het, na aanmelden, wel mogelijk wordt deze privé gegevens te zien.
Toegang wordt uitsluitend verleend aan personen die zelf in de stamboom voorkomen.

Disclaimer

Alle documenten op deze site zijn louter informatief en mogen niet beschouwd worden als rechtsgeldige documenten.

Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verstrekken, kan niet gegarandeerd worden dat de informatie juist is op het moment dat deze wordt ontvangen of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Daarom kan aan de informatie op deze website geen rechten worden ontleend en wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade als gevolg van onjuiste en/of gedateerde informatie.

Gebruikers van deze website gaan akkoord om hun accountgegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) niet door te geven aan iemand anders.
Wij behouden ons het recht voor om accounts te weigeren naar eigen goeddunken.

Bepaalde links op deze site leiden naar andere sites van derden waarover wij geen controle hebben. Wij waarborgen niet de juistheid en accuraatheid van de informatie vervat in deze sites. Noch impliceert dit goedkeuring of betrokkenheid, hetzij direct of indirect, van ons met betrekking tot de inhoud van deze sites, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld.

Deze disclaimer kan aangepast worden zonder enige kennisgeving vooraf.

Wet op de privacy

Elke persoon die zijn identiteit kan bewijzen, en in een van deze bestanden voorkomt, heeft het recht om de verbetering te verkrijgen van elk hem betreffend onjuist gegeven. Eenieder is eveneens gerechtigd om wegens zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen die verband houden met een bijzondere situatie, zich ertegen te verzetten dat hem betreffende gegevens het voorwerp van een verwerking vormen.

Contact

email imageAls u vragen heeft over of commentaar op de informatie van deze site, neem dan a.u.b. contact met ons op. We horen graag van u.