web counter

DisclaimerAlle documenten op deze site zijn louter informatief en mogen niet beschouwd worden als rechtsgeldige documenten.

Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verstrekken, kan niet gegarandeerd worden dat de informatie juist is op het moment dat deze wordt ontvangen of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is.
Daarom kan aan de informatie op deze website geen rechten worden ontleend en wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade als gevolg van onjuiste en/of gedateerde informatie.

Bepaalde links op deze site leiden naar andere sites van derden waarover wij geen controle hebben.
Wij waarborgen niet de juistheid en accuraatheid van de informatie vervat in deze sites.
Noch impliceert dit goedkeuring of betrokkenheid, hetzij direct of indirect, van ons met betrekking tot de inhoud van deze sites, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld.

Deze disclaimer kan aangepast worden zonder enige kennisgeving vooraf.

Wet op de privacy