web counter

Stamboom
Familie Deplorez - De Potter

Naamsverklaring

» Allemaal zien     «Vorige 1 2     » Dia voorstelling

Bezig...

Deplorez

De wortels van de familie Deplorez liggen in de streek van Gent en Oosterzele
Onze stamvader Valentin Deplorť werd gevonden in de Duivelstraat in Gent op zondag 10 oktober 1815.
Hij was toen ongeveer 1 jaar oud.
Door de Burgerlijke Godshuizen werd hij voor opvoeding toegewezen aan familie De Keyser in de "meerlaanstraete in Baelegem".
In 1858 huwde hij in Scheldewindeke met Melania Roelandt.
Vermoedelijk stammen alle personen met de naam Deplorť of Deplorez van deze 2 personen af.
De familienaam Deplorez wordt door F. Debrabandere in zijn "Woordenboek van de familienamen in BelgiŽ en Noord-Frankrijk" verklaard als "misschien de plaatsnaam Pouvrai (Orne), met tussengeschoven -l-?
Maar aangezien het om een vondelingennaam gaat, is deze verklaring niet zeker.
De naamgeving van vondelingen staat vaak in verband met de omstandigheden van het vondelingschap, typische vondelingennamen zijn Kerkstoel (in de kerk neergelegd), Aendenboom (gevonden bij een boom) e.d.
Het aantal vondelingen was in BelgiŽ het grootst in het begin van de negentiende eeuw.
Ter illustratie: in 1831 worden in BelgiŽ 515 kinderen ten vondeling gelegd, nog eens 106 worden achtergelaten (waarbij de ouders wel bekend zijn).
Moeders legden vaak een herkenning- of vondelingenteken bij het kind.
Op die manier kon de moeder het kind terug gaan opeisen, moest haar situatie ooit verbeteren.
Spijtig genoeg bleef dat een uitzondering, slechts 7 procent van de vondelingen werd weer opgeŽist.
Vroeger werden baby's vooral in de winter te vondeling gelegd, wanneer arme gezinnen het nog moeilijker hadden.
Het waren vaak bastaarden of arme kinderen die scheef bekeken werden en die ze zo rap mogelijk op het platteland probeerden te krijgen om de stiel te leren.
Een makkelijk leven stond de vondelingen niet te wachten.
Tot hun 6 jaar worden ze bij een plattelandsvoedster ondergebracht, van 6 tot 12 bij een landbouwersgezin of ambachtsman.
De pleeggezinnen krijgen hiervoor een vergoeding.
Vanaf 12 jaar wordt de vondeling als zelfstandig beschouwd en moet hij of zij werken, meestal als meid of knecht.
Als ze de leeftijd van 12 halen tenminste, de helft van de vondelingen sterft voor hun twaalfde.» Allemaal zien     «Vorige 1 2     » Dia voorstelling